Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016011890591512016-О-005„Подмяна на стари маслени трансформатори 1000/10/0,4 с нови сухи трансформатори 630/10/0,4 в трафопоста на БНР – София“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена90000.0031170000-8BG4112016-11-28 14:53:152016-12-05 17:00:002016-11-28 14:58:4090000.00
000012016011800349-2016-00102016-010„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане и гориво за отопление за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на БНР; Обособена позиция № 2 Доставка на гориво за отопление за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена770000.0009100000 2016-12-09 12:34:092017-01-16 17:00:002016-12-09 12:38:20770000.00
000012017012600349-2017-00052017-0005„Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР“; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали включени в списъка и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена 30192000 2017-02-09 16:47:072017-03-06 00:00:002017-02-09 17:20:0590000.00
000012017013590641952017-O-002„Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена 34110000BG4112017-05-11 15:58:282017-05-18 17:00:002017-05-11 16:10:4330000.00
000012017013500349-2017-00122017-0012„Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на Българското национално радио“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена1200000.0064211000 2017-06-01 14:16:252017-07-10 17:00:002017-06-01 15:30:051200000.00
000012018015900349-2018-00012018-0001„Развитие и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена230000.0072000000BG4112018-01-17 10:53:332018-02-26 17:00:002018-01-17 15:15:16230000.00
000012018017700349-2018-00172018-0017„Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „Далет“ в Българското национално радио“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена1200000.00  2018-10-17 09:30:442018-11-16 17:00:002018-10-17 09:57:341200000.00
00001201901879085728 2019-O-0001„Транспортно обслужване на служителите на БНР чрез сухопътен пътнически транспорт без разписание по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище „Боровец“; обособена позиция № 2 „Осигуряване на транспорт на територията на Република България“; обособена позиция № 3 „Осигуряване на международен автобусен транспорт“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена70000.0060140000-1 2019-02-07 14:43:372019-03-05 17:00:002019-02-18 11:33:2670000.00
000012019019600349-2019-00062019-0006„Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена40000.0079320000 2019-04-11 09:26:262019-05-02 17:00:002019-04-11 09:47:2540000.00
000012019021800349-2019-00152019-0015„Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена620000.0050110000BG2019-07-18 16:55:142019-08-26 17:00:002019-07-19 15:45:44620000.00
000012019021900349-2019-00162019-0016„Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена40000.0079320000BG4112019-09-18 15:58:392019-10-09 17:00:002019-09-19 14:36:2740000.00
000012014000200349-2014-0015Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по две обособени позиции: 1. Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжение за БНР; 2. Доставка на осветление за сградните инсталации в БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-10-13 15:17:07 2014-10-13 17:02:560.00
000012014000400349-2014-0008Ремонтни дейности на сграден фонд на регионални радиостанции (РРС) на БНР в град Стара Загора и град Шумен по две обособени позиции: 1. Основен ремонт на емисионни студия и апаратни за радио-производство в сградата на РРС град Стара Загора; 2. Текущ ремонт на работни места, фоайета, покрив и прилежащи елементи към него, водосточни тръби и външни стени в сградата на РРС град ШуменОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена   2014-10-21 17:02:09 2014-10-22 14:04:150.00
000012014000500349-2014-0009Ремонтни дейности на сграден фонд в сградите на БНР-София и регионални радиостанции (РРС) на БНР с четири обособени позиции:1.Текущи ремонти в сгради на БНР-град София; 2. Текущ ремонт в сградата на РРС град Благоевград; 3. Основен ремонт на покрив над столова в ПРС на БНР-град София; 4. Основен ремонт на коридор на IV етаж в ПРС на БНР-град СофияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена   2014-10-22 13:42:12 2014-10-22 13:46:090.00
000012014000600349-2014-0002Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи (рамкови споразумения)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-10-22 14:27:11 2014-10-22 14:44:460.00
000012014000700349-2011-0006Хигиенизиране и почистване сградите на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-22 14:57:54 2014-10-22 15:16:080.00
00001201601209030910Кетъринт услуги по пет обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена   2014-10-27 14:33:39 2014-10-27 14:36:290.00
000012014000900349-2014-0003Доставка на мултимедийно оборудване, системи и консумативи по две обособени позиции: 1. Видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи; 2. Прожекционен екран и консумативи"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-10-27 14:42:21 2014-10-27 14:47:260.00
000012014001000349-2013-0014Предоставяне на експертна информационна услуга – борсов и валутен коментарОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-29 15:10:34 2014-10-29 15:16:0045000.00
000012014001100349-2013-0006Предоставяне на специализирана финансова и валутна информацияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-29 15:22:02 2014-10-29 15:30:26221100.12
000012014001200349-2013-0002Техническа поддръжка и развитие на програма „Бинар“ на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-29 15:41:27 2014-10-29 15:46:19154000.00
000012014001300349-2014-0006Охрана на обекти на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-29 15:54:10 2014-10-29 15:55:49580471.00
000012014001400349-2012-0021Наземно аналогово радиоразпръскване на програмите на БНР, съгласно издадено от КРС разрешение №00761 от 21.07.2008г. за района на гр. Велико Търново и за района на гр. Попово по две обособени позиции:1. Наземно аналогово радиоразпръскване на програмите на БНР, съгласно издадено от КРС разрешение №00761 от 21.07.2008г. за района на гр. Велико Търново; 2.Наземно аналогово радиоразпръскване на програмите на БНР, съгласно издадено от КРС разрешение №00761 от 21.07.2008г. за района на гр.ПоповоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-30 14:44:50 2014-10-30 15:39:07190800.00
000012014001600349-2013-0003Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система "Конто"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2014-11-04 13:20:22 2014-11-04 14:21:190.00
000012014002000349-2013-0015Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС по 2 обособени позиции: 1. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Шумен; 2. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС БлагоевградОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2014-11-05 13:27:34 2014-11-05 13:27:480.00