Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012018017900349-2018-00192018-0019„Основен ремонт и саниране на фасада на сградата на регионална радиостанция на БНР в гр. Стара Загора“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена60000.004532000 2018-11-02 09:06:232018-12-03 17:00:002018-11-02 14:15:5460000.00
000012018017800349-2018-00182018-0018"Разработване и поддръжка на софтуер за управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена30000.0072212481BG4112018-10-29 16:51:122018-12-10 17:00:002018-10-30 14:34:5230000.00
000012018017700349-2018-00172018-0017„Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „Далет“ в Българското национално радио“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги отворена1200000.00  2018-10-17 09:30:442018-11-16 17:00:002018-10-17 09:57:341200000.00
000012018017600349-2018-00162018-0016„Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства на работниците и служителите в БНР по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни средства, работно облекло и обувки“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена70000.0018100000 2018-09-27 13:36:082018-10-18 17:00:002018-09-27 16:15:0970000.00
000012018017500349-2018-00152018-0015„Доставка и монтаж на система за оптимизация и централизирано управление на осветлението“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена80000.0031730000BG4112018-09-14 09:14:252018-10-23 17:00:002018-09-14 13:30:3080000.00
000012018017400349-2018-00142018-0014„Поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив NOA“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги затворена695000.00 BG4112018-08-03 14:42:332018-09-10 17:00:002018-08-06 13:54:21695000.00
000012018017300349-2018-00132018-0013„Изработка и доставка на компактдискове за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена70000.0030234300BG4112018-07-20 09:12:462018-08-13 17:00:002018-07-20 14:11:3870000.00
000012018017200349-2018-00122018-0012Застраховка на имуществото на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена150000.0066510000BG4112018-07-11 10:43:232018-08-22 17:00:002018-07-11 11:26:49150000.00
000012018017100349-2018-00112018-0011„Предоставяне на услуги по резервиране на телекомуникационни услуги и интернет мрежа за нуждите на БНР”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена144000.0064221000 2018-06-14 10:12:102018-07-24 17:00:002018-06-14 16:11:22144000.00
000012018017090521612016-ПП-06Доставка на кабели и кабеловодни системиПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 31320000, 32521000, 32562000 2016-04-06 13:22:152016-04-15 17:00:002016-04-06 13:31:1266000.00
000012018017090524132016-ПП-07Доставка на гуми за автомобилния парк на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 34350000 2016-04-11 17:38:391970-01-01 02:00:002016-04-11 17:50:2766000.00
000012018017090528212016-ПП-011Техническа поддръжка и развитие на програма Бинар на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 72413000BG4112016-04-14 10:29:042016-04-25 17:00:002016-04-14 10:38:390.00
000012018017090617762017-О-001Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена70000.0048223000BG4112017-02-24 12:06:162017-03-06 17:00:002017-02-24 12:10:2470000.00
000012018017000349-2018-00102018-0010„Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на БНР“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена1600000.0064200000 2018-06-14 09:58:202018-07-23 17:00:002018-06-14 16:09:251600000.00
000012018016900349-2018-00092018-0009„Доставка на резервни части за компютърна техника за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена400000.0030237100 2018-05-22 13:47:382018-07-02 17:00:002018-05-22 14:58:14400000.00
000012018016890739832018-O-001"Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0048223000BG4112018-03-15 09:14:052018-03-26 17:00:002018-03-19 13:06:5470000.00
000012018016890743002018-O-002„Доставка на кабели и кабеловодни системи"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0031320000 2018-03-27 10:02:042018-04-03 17:00:002018-03-27 10:51:0970000.00
000012018016800349-2018-00082018-0008„Изграждане на подпорна стена за нуждите на регионална радиостанцияна БНР в гр. Шумен“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена84000.0045262620BG3332018-05-22 13:36:242018-06-20 17:00:002018-05-22 14:54:2884000.00
000012018016700349-2018-00072018-0007„Развитие и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена230000.0072000000BG4112018-05-04 12:20:432018-05-18 17:00:002018-05-04 12:58:39230000.00
000012018016400349-2018-00062018-0006"Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на БНР в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки затворена235000.0009310000 2018-03-15 09:11:40 2018-03-15 11:27:25235000.00
000012018016300349-2018-00052018-0005„Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена400000.0030125100 2018-03-09 13:50:282018-04-17 17:00:002018-03-09 14:03:05400000.00
000012018016200349-2018-00042018-0004"Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена50000.0079320000 2018-02-14 09:18:392018-03-26 17:00:002018-02-14 14:33:3650000.00
000012018016100349-2018-00032018-0003"Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена200000.0060112000BG4112018-01-25 09:11:42 2018-01-25 16:17:27200000.00
000012018016000349-2018-00022018-0002"Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена120000.0009323000BG4112018-01-17 16:14:12 2018-01-17 16:33:52120000.00
000012018015990591602016-O-008Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена44000.0048443000BG4112016-11-28 15:44:102016-12-05 17:00:002016-11-28 15:46:3444000.00