Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк и гориво за отопление на сгради на БНР
Описание: Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк и гориво за отопление на сгради на БНР
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014004700012014-12-13 13:38:48ДРУГОРешение за откриване на процедурата2014-12-13 13:52:21
000012014004700022015-01-06 13:07:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсключени договори за доставка на автомобилни горива и гориво за отопление2015-01-06 13:08:07
000012014004700032015-01-06 13:07:06документ2015-01-06 13:08:09
000012014004700042015-02-03 14:17:52ДРУГОИнформация за извършени плащания през месец януари 2015 г.2015-02-03 14:18:04
000012014004700052015-03-09 10:26:10ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор2015-03-09 10:26:19
000012014004700062015-03-31 14:24:14ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор през м. март2015-03-31 14:24:24
000012014004700072015-04-30 14:01:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор през месец април2015-04-30 14:01:23
000012014004700082015-05-04 16:11:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-05-04 16:11:36
000012014004700092015-06-03 11:49:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор2015-06-03 11:49:28
000012014004700102015-07-10 10:39:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор 2015-07-10 10:39:28
000012014004700112015-08-10 14:53:04Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор през месец юли2015-08-10 14:53:10
000012014004700122015-09-18 13:38:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор през месец август2015-09-18 13:38:16
000012014004700132015-10-16 14:38:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор през м. октомври2015-10-16 14:39:01
000012014004700142015-11-09 14:50:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор2015-11-09 14:50:43
000012014004700152015-12-18 11:54:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор2015-12-18 11:55:01
000012014004700162016-01-08 16:36:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания2016-01-08 16:36:19
000012014004700172016-02-17 17:01:56Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор2016-02-17 17:01:56
000012014004700182016-03-17 11:33:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договори през м. февруари2016-03-17 11:33:58
000012014004700192016-04-18 17:53:08ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор2016-04-18 17:53:15