Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2015г. на територията на Столична община за служители на Българското национално радио
Описание: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2015г. на територията на Столична община за служители на Българското национално радио. Доставките ще са съобразно направени от възложителя отделни заявки за срок от 1 година, считано от 06.02.2015г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005000012015-01-13 15:41:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2015-01-13 15:41:47
000012015005000022015-01-21 11:07:46ДРУГОстановище на АОП по обществена поръчка2015-01-21 11:08:06
000012015005000032015-01-28 10:22:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от работата на комисията2015-01-28 10:24:34
000012015005000042015-01-28 10:22:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад от работата на комисията2015-01-28 10:24:51
000012015005000052015-01-28 10:23:31решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за избор на изпълнител2015-01-28 10:25:06
000012015005000062015-01-29 14:07:22ДРУГОПокана за участие в процедура на договаряне2015-01-29 14:08:43
000012015005000072015-02-04 14:10:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор сключен с "Център за градска мобилност" ЕАД2015-02-04 14:12:41
000012015005000082015-02-13 10:28:02ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор2015-02-13 10:28:13
000012015005000092015-02-19 12:19:24ДРУГОинформация за сключен договор2015-02-19 12:21:34
000012015005000102015-04-30 13:48:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащане по договор2015-04-30 13:48:32
000012015005000112015-05-18 11:30:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-05-18 11:30:42
000012015005000122016-02-09 16:38:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-09 16:39:04
000012015005000132016-02-10 09:21:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за изпълнението на Договор № ЗОП 2/03.02.2015 г.2016-02-10 09:21:27