Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Развитие и софтуерна поддръжка на системата Далет в Българското национално радио
Описание: Закупуване на допълнителни лицензи за системата „ДАЛЕТ“, софтуерна поддръжка за 3 годишен срок за всички сайтове. Ценово предложение при формиране на допълнителен сайт, както и неговата софтуерна поддръжка. Ценово предложение за миграция към нова версия, за всички сайтове.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1300000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015007600012015-10-27 10:30:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2015-10-27 10:36:07
000012015007600022015-10-27 10:31:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление2015-10-27 10:36:07
000012015007600032015-10-27 10:33:46документация за участие в процедуритедокументи2015-10-27 10:36:08
000012015007600042015-11-09 16:05:50решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиерешение за промяна2015-11-09 16:07:58
000012015007600052015-12-15 10:22:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол2015-12-15 10:24:16
000012015007600062015-12-15 10:23:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение на възложителя2015-12-15 10:24:19
000012015007600072016-01-05 10:55:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 57/30.12.2015 г.2016-01-05 10:56:02
000012015007600082016-01-05 10:55:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за освободена гаранция за участие2016-01-05 10:56:07
000012015007600092016-02-09 17:09:46Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-09 17:09:52
000012015007600102016-04-18 17:20:11ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор 2016-04-18 17:20:19
000012015007600112019-01-16 14:22:49решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за изпълнен договор 2019-01-16 14:22:55