Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Основен ремонт на санитарни възли в ПРС на БНР София
Описание: Основен ремонт на санитарни възли в ПРС на БНР София
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015008300012015-11-18 13:55:50Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покан2015-11-18 14:01:37
000012015008300022015-11-18 13:56:58Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхприложения към публичната покана2015-11-18 14:01:37
000012015008300032015-12-12 12:49:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-12-12 12:49:46
000012015008300042016-01-04 15:06:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 56/29.12.2015 г.2016-01-04 15:06:54
000012016008800052016-01-19 10:13:57Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПавансово плащане2016-01-19 10:14:36
000012016008800062016-03-10 12:20:24допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкидопълнително споразумение2016-03-10 12:20:59
000012016008800072016-03-31 10:32:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено окончателно плащане по договор2016-03-31 10:32:52