Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР София, РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група
Описание: Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР София, РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 90000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015008400012015-11-27 15:31:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение за откриване на процедурата2015-11-27 15:47:26
000012015008400022015-12-21 13:02:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2015-12-21 13:03:09
000012015008400032015-12-21 13:02:35одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товастановище от АОП2015-12-21 13:03:13
000012015008400042016-03-18 16:50:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор2016-03-18 16:50:08
000012015008400052016-04-18 16:34:00ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор2016-04-18 16:34:08
000012015008400062016-06-23 11:33:18ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка, сключен с "Фреа Акспо" ООД2016-06-23 11:33:25