Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Проектиране и изпълнение на осовен ремонт на Студио 2 в БНР - София
Описание: Проектиране и изпълнение на осовен ремонт на Студио 2 в БНР - София
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 420000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009700012016-04-01 12:45:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2016-04-01 13:45:37
000012016009700022016-04-01 12:46:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление2016-04-01 13:45:38
000012016009700032016-04-01 12:47:00документация за участие в процедуритедокументация2016-04-01 13:45:38
000012016009700042016-04-01 12:47:26документация за участие в процедуритеприложение 12016-04-01 13:45:39
000012016009700052016-04-01 12:47:52документация за участие в процедуритеприложение 22016-04-01 13:45:39
000012016009700062016-05-05 12:48:34ДРУГОпоканапокана за отваряне на ценови оферти2016-05-05 12:49:11
000012016009700072016-05-13 11:02:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комиясията2016-05-13 11:02:16
000012016009700082016-05-13 11:02:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхВтори протокол от работата на комисията, назначена със Заповед № РЯ - 405/04.05.2016 г. 2016-05-13 11:02:21
000012016009700092016-05-13 11:02:09решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение № РЯ-427/13.05.2016 г. из избор на изпълнител2016-05-13 11:02:26
000012016009700102016-05-31 14:48:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 35/20.05.2016 г. заедно с приложения; за техническо задание - виж документация към поръчката.2016-05-31 14:48:46
000012016009700112016-12-27 14:30:00ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2016-12-27 14:30:09