Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Доставка на специализирано компютърно оборудване за нуждите на БНР, услуги по поддръжка и управление на поддръжката на доставките
Описание: Доставка на специализирано компютърно оборудване за нуждите на БНР, услуги по поддръжка и управление на поддръжката на дставките
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 428000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009800012016-04-04 15:41:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2016-04-04 16:11:16
000012016009800032016-04-04 15:59:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление2016-04-04 16:11:16
000012016009800032016-04-04 16:01:21документация за участие в процедуритедокументация2016-04-04 16:11:17
000012016009800042016-05-04 16:18:19разясненията по документациите за участиеРазяснения2016-05-04 16:18:25
000012016009800052016-07-21 16:18:15решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение № АВ - 691/21.07.2016 г. за прекратяване на процедурата2016-07-21 16:18:22