Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Доставка на кабели и кабеловодни системи
Описание: Доставка на кабели и кабеловодни системи
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010100012016-04-06 13:29:31Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2016-04-06 13:31:13
000012016010100022016-04-06 13:30:06Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхприложения2016-04-06 13:31:14
000012016010200032016-04-26 14:06:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията, назначена със заповед № РЯ - 328/06.04.2016 г.2016-04-26 14:06:54
000012016010200042016-05-16 16:02:39договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № ЗОП - 30/16.05.2016 г.,сключен с "Кабел електрик" ЕООД.2016-05-16 16:02:46
000012016010200052016-05-16 16:06:11договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № ЗОП -30/16.05.2016 г., сключен с "Кабел електрик" ЕООД2016-05-16 16:06:18
000012016010200062016-05-16 16:36:28ДРУГОДоговор № ЗОП- 30/ 16.05.2016 г., сключен с "Кабел електрик" ЕООД; приложение - оферта на Изпълнителя; за техническо задание - виж. документация към поканата.2016-05-16 16:36:35
000012018017000072018-06-06 10:22:56ДРУГОИнформация за изпълнен договор № ЗОП - 30/16.05.2016 г.Информация за изпълнен договор2018-06-06 10:23:02