Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9052413
№ на ел.преписка: 2016-ПП-07
Описание: Доставка на гуми за автомобилния парк на БНР
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010200012016-04-11 17:49:01Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2016-04-11 17:50:28
000012016010200022016-04-11 17:49:36Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2016-04-11 17:50:28
000012016010400032016-05-03 11:04:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2016-05-03 11:04:42
000012016010400042016-05-17 15:44:07ДРУГОДоговор № ЗОП 32/17.05.2016 г., сключен с "Фулда България" ООД , ведно с приложения; за техническо задание - вж. документация към поканата.2016-05-17 15:44:13
000012018017000052018-06-06 10:28:28ДРУГОИнформация за изпълнен договор № ЗОП-32/17.05.2016 г.Информация за изпълнен договор2018-06-06 10:28:34