Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9052652
№ на ел.преписка: 2016-ПП-09
Описание: Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010400012016-04-13 14:00:44Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2016-04-13 14:04:31
000012016010400032016-04-13 14:10:10Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхдокументация2016-04-13 14:10:24
000012016010400042016-05-18 13:51:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията, назначена със Заповед № РЯ - 349/13.04.2016 г.2016-05-18 13:51:57
000012016010400052016-05-27 14:29:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 38/27.05.2016 с приложения, сключен със "Сканклийн" ЕООД; за техническо задание - виж документация към поканата.2016-05-27 14:30:03
000012016010400062016-09-15 13:15:56ДРУГОИнформация за прекратен договор2016-09-15 13:16:03