Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Разработване на иннвестиционен проект за пристройка - асансьор към корпус -"Б" на Техническата сграда на БНР - София
Описание: Разработване на инвестиционен проект за пристройка - асансьор към корпус - "Б" на Техническата сграда на БНР-София
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 42000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010400022016-04-13 14:54:01Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхприложения към публичната покана2016-04-13 15:32:01
000012016010400022016-04-13 15:30:03Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2016-04-13 15:32:02
000012016010500052016-05-04 17:11:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2016-05-04 17:11:20
000012016010500042016-05-16 17:15:13ДРУГОДоговор № ЗОП - 29/ 16.05. 2016 г, сключен с "УАСГ-ЦНИП" ЕООД, ведно с приложения; за техническо задание- виж документация към поканата2016-05-16 17:15:20
000012016010500052016-09-12 16:24:44ДРУГОИнформация за приключен договор за обществена поръчка2016-09-12 16:24:51