Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9052821
№ на ел.преписка: 2016-ПП-011
Описание: Техническа поддръжка и развитие на програма Бинар на БНР
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010500012016-04-14 10:35:03Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2016-04-14 10:38:40
000012016010500022016-04-14 10:36:25Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхприложения към публичната покана2016-04-14 10:38:40
000012016010600032016-05-04 16:52:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2016-05-04 16:52:41
000012016010600052016-05-17 15:39:39ДРУГОДоговор № ЗОП -31/17.05.2016 г., сключен с "Оптимал сълюшънс" ООД, ведно с приложения към него.2016-05-17 15:39:39
000012018017000062018-06-06 10:38:04ДРУГОИнформация за изпълнен договор № ЗОП-31/17.05.2016 г.Информация за изпълнен договор2018-06-06 10:38:10