Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Доставка на музикални инструменти по три обособени позиции
Описание: Доставка на музикални инструменти по три обособени позиции: 1. Доставка на английски рог, 2. Доставка на комплект кларинети Bb+A, Доставка на ударни инструменти за СО на БНР
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 33300.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010700012016-04-14 11:19:24Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2016-04-14 11:22:55
000012016010700022016-04-14 11:20:00Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхприложения към публичната покана2016-04-14 11:22:55
000012016010700032016-05-13 11:41:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол, утвърден на 13.05.2016 г., от работата на комисията, назначена със Заповед № РЯ-357/14.04.2016 г.2016-05-13 11:41:24
000012016010700042016-05-27 14:41:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 39/27.05.2016 г. с приложения, сключена с "Нет сиситем комюникейшън"ЕООД; за техническо задание - виж документация към поканата2016-05-27 14:41:12
000012016010700052016-06-03 10:59:58ДРУГОИнформация за прекратяване на поръчката в частта по обособена позиция № 22016-06-03 11:00:05
000012016010700062016-06-08 10:41:38ДРУГОИнформация за приключен договор2016-06-08 10:41:44