Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9053479
№ на ел.преписка: 2016-О-001
Описание: Доставка на комплект клаинети Bb + A
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010700012016-06-06 13:36:47обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиДоставка на комплект кларинети Bb+A2016-06-06 13:51:07
000012016010700022016-06-06 13:39:12ДРУГОдокументациядокументация2016-06-06 13:51:07
000012016010800032016-06-06 13:41:47обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2016-06-06 13:51:08
000012016010800042016-06-06 13:42:41обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2016-06-06 13:51:08
000012016010800052016-06-06 13:44:57обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2016-06-06 13:51:09
000012016010800062016-06-06 13:48:22ДРУГОобяваобява2016-06-06 13:51:09
000012016010800072016-06-13 18:12:54ДРУГОзаповедзаповед2016-06-13 18:18:06
000012016010800082016-06-13 18:17:35ДРУГОпубликувана обява в профила на купувачаинформация за публикувана обява в профила на купувача2016-06-13 18:18:10
000012016010800092016-06-29 15:00:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от работа на комисията2016-06-29 15:00:40
000012016010800102016-07-27 14:30:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 41/27.07.2016 г., сключен с "Динакорд България" ЕООД с приложения към него.2016-07-27 14:30:29
000012016010800112016-11-11 16:04:32ДРУГОИнформация за приключен договорИнформация за приключен договор2016-11-11 16:04:39