Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9055951
№ на ел.преписка: 2016-O-002
Описание: „Разработване на инвестиционен проект за пристройка - асансьор за хора с увреждания към съществуващия застроен обем на сграда за култура и изкуство към сградата на РРС Варна“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010900022016-08-30 10:52:55обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява №АВ-803/30.08.20162016-08-30 10:55:56
000012016010900022016-08-30 10:55:17документация за участие в процедуритеОбразци2016-08-30 10:55:56
000012016010900032016-08-30 10:55:17ДРУГОПроект на договорПроект на договор2016-08-30 10:55:57
000012016010900042016-09-01 12:36:37проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-09-01 12:36:43
000012016010900052016-10-05 15:10:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2016-10-05 15:10:17
000012016011100062016-10-26 12:09:38договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор2016-10-26 12:09:46
000012016011100072017-02-07 16:10:07ДРУГОИнформация за изпълнен договорИнформация за изпълнен договор2017-02-07 16:10:15