Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер:
№ на ел.преписка: 2016-О-004
Описание: „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011100042016-10-18 18:00:13покана по чл. 191 от ЗОППокана по чл. 191 от ЗОП2016-10-18 18:01:32
000012016011100052016-10-18 18:00:13проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-10-18 18:01:32
000012016011100062016-10-18 18:00:13договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор2016-10-18 18:01:33
000012016011100072016-10-18 18:00:13ДРУГООбразциОбразци2016-10-18 18:01:33
000012016011100082016-10-25 17:17:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите2016-10-25 17:17:40
000012016011100092016-11-04 13:36:33договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор2016-11-04 13:36:40
000012016011100102016-12-02 14:14:16ДРУГОИнформация за приключен договорИнформация за приключен договор2016-12-02 14:14:26