Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9059151
№ на ел.преписка: 2016-О-005
Описание: „Подмяна на стари маслени трансформатори 1000/10/0,4 с нови сухи трансформатори 630/10/0,4 в трафопоста на БНР – София“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011400012016-11-28 14:58:02обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява 2016-11-28 14:58:40
000012016011400022016-11-28 14:58:02проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-11-28 14:58:41
000012016011400032016-11-28 14:58:02договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор2016-11-28 14:58:41
000012016011400042016-11-28 14:58:02договор с приложения (процедури с ниска стойност)Образци2016-11-28 14:58:41
000012016011500052016-12-06 09:45:16ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти 2016-12-06 09:45:23
000012016011500092016-12-06 17:46:25ДРУГОСъобщение за пекратяване на обществената поръчка открита чрез събиране на оферти с обяваСъобщение за прекратяване2016-12-06 17:46:37