Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9059153
№ на ел.преписка: 2016-O-006
Описание: Доставка на печатни материали за нуждите на БНР
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011600012016-11-28 15:11:11обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2016-11-28 15:11:46
000012016011600022016-11-28 15:11:11проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-11-28 15:11:47
000012016011600032016-11-28 15:11:11договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор2016-11-28 15:11:48
000012016011600042016-11-28 15:11:11договор с приложения (процедури с ниска стойност)Образци2016-11-28 15:11:48
000012016011600052016-12-01 13:58:46разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснение № 12016-12-01 13:58:53
000012016011600062016-12-27 14:43:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2016-12-27 14:43:35
000012016011600072017-01-16 17:17:22договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор №ЗОП 1/16.01.2017г. с Издателска къща "АБ" ЕООД2017-01-16 17:17:29
000012017014900082017-10-16 11:47:56ДРУГОИнформация за приключен договорИнформация за приключен договор2017-10-16 11:48:01