Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9059155
№ на ел.преписка: 2016-O-007
Описание: Дизайн и изработка на рекламни материали за нуждите на БНР
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011600012016-11-28 15:21:56обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2016-11-28 15:24:11
000012016011600022016-11-28 15:21:56проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-11-28 15:24:12
000012016011600032016-11-28 15:21:56договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор2016-11-28 15:24:12
000012016011600042016-11-28 15:21:56договор с приложения (процедури с ниска стойност)Образци2016-11-28 15:24:13
000012016011700052016-12-20 13:22:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2016-12-20 13:22:22
000012016011700062016-12-22 18:06:57ДРУГОСъобщение до участниците2016-12-22 18:07:04
000012016011700072016-12-27 15:01:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2016-12-27 15:02:06
000012016011700082017-01-18 13:25:24договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № ЗОП -2/18.01.2017г.2017-01-18 13:25:32
000012017014400092017-08-24 17:03:10ДРУГОИнформация за приключен договорИнформация за приключен договор2017-08-24 17:03:15