Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9059160
№ на ел.преписка: 2016-O-008
Описание: Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011700012016-11-28 15:45:53обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2016-11-28 15:46:35
000012016011700022016-11-28 15:45:53проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-11-28 15:46:35
000012016011700032016-11-28 15:45:53договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор и образци2016-11-28 15:46:36
000012016011800042016-12-06 09:29:06ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на офертиЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти2016-12-06 09:29:12
000012016011800052016-12-06 09:38:51ДРУГООбява за удължаване на срока на получаване на офертитеОбява за удължаване на срока на получаване на офертите2016-12-06 09:38:58
000012016011800072016-12-20 13:09:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите2016-12-20 13:09:55
000012016011800082016-12-27 14:38:51договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор ЗОП-64/27.12.20126г.2016-12-27 14:38:59
000012018015900092018-01-22 16:23:04ДРУГОИнформация за изпълнен договорИнформация за изпълнен договор2018-01-22 16:23:10