Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2016-0010
№ на ел.преписка: 2016-010
Описание: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане и гориво за отопление за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на БНР; Обособена позиция № 2 Доставка на гориво за отопление за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011800012016-12-09 12:37:36решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2016-12-09 12:38:20
000012016011800022016-12-09 12:37:36решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2016-12-09 12:38:21
000012016011800032016-12-09 12:37:36документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-12-09 12:38:21
000012016011800042016-12-09 12:37:36проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа на спецификация2016-12-09 12:38:22
000012016011800052016-12-09 12:37:36ДРУГООбразци и проект на договорОбразци и проект на договор2016-12-09 12:38:22
000012016011800062016-12-19 16:22:11решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение №АВ - 1258/19.12.2016 г. за прекратяване на процедурата2016-12-19 16:22:18
000012016011800072016-12-19 16:22:11ДРУГООбявление № АВ - 1257/19.12.2016 г. 2016-12-19 16:22:24