Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9059826
№ на ел.преписка: 2016-O-009
Описание: „Подмяна на стари маслени трансформатори 1000/10/0,4 с нови сухи трансформатори 630/10/0,4 в трафопоста на БНР – София“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011900012016-12-12 17:03:23обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2016-12-12 17:04:09
000012016011900022016-12-12 17:03:23проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-12-12 17:04:09
000012016011900032016-12-12 17:03:23ДРУГООбразциОбразци2016-12-12 17:04:10
000012016011900042016-12-12 17:03:23договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор2016-12-12 17:04:10
000012016012100052017-01-17 10:00:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2017-01-17 10:00:42
000012017012400062017-02-03 17:25:52договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор 2017-02-03 17:25:59
000012017012500072017-04-24 15:49:03ДРУГОИнформация за изпълнен договор № ЗОП -4/03.02.2017г.Информация за изпълнен договор 2017-04-24 15:49:11