Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-001
№ на ел.преписка: 2017-001
Описание: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане и гориво за отопление за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на БНР; Обособена позиция № 2 Доставка на гориво за отопление за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012200012017-01-13 11:11:04решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-01-13 11:11:25
000012017012200022017-02-08 14:07:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 3/25.17.2017г. сключен с "Петрол" АД за доставка на автомобилно гориво2017-02-08 14:07:04
000012017012200032017-02-08 14:07:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 3/25.17.2017г. сключен с "Лего Трейд" ЕООД за доставка на гориво за отопление2017-02-08 14:07:26
000012017012200042017-04-07 13:38:56решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2017-04-07 13:39:05