Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“
Описание: „Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013900042017-06-08 14:50:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-06-08 14:51:06
000012017013900052017-06-08 14:50:30документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-06-08 14:51:07
000012017013900062017-06-08 14:50:30документация за участие в процедуритеОбразци2017-06-08 14:51:07
000012017013900072017-06-08 14:52:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-06-08 14:52:48
000012017013900082017-07-05 11:34:24ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-07-05 11:34:30
000012017013900092017-07-17 16:12:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2017-07-17 16:12:53
000012017013900102017-07-17 16:12:47документПротокол № 2 2017-07-17 16:12:58
000012017013900112017-07-17 16:12:47решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-07-17 16:13:04
000012017013900122017-09-12 14:11:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 36/05.09.2017 г.2017-09-12 14:11:58
000012017013900132017-09-12 14:11:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор № ЗОП - 36/05.09.2017 г.2017-09-12 14:12:04
000012017013900142017-09-12 14:11:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор № ЗОП - 36/05.09.2017 г.2017-09-12 14:12:09
000012017013900152017-09-12 14:11:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към договор № ЗОП - 36/05.09.2017 г.2017-09-12 14:12:14
000012017013900162017-09-12 14:11:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към договор № ЗОП - 36/05.09.2017 г.2017-09-12 14:12:20
000012017013900172017-09-12 14:11:53решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка 2017-09-12 14:12:25
000012017013900182019-09-20 15:20:17решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за изпълнен Договор № ЗОП 36/ 05.09.2017 г.2019-09-20 15:20:23