Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи
Описание: Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2500000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014400012017-09-04 15:36:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-09-04 15:37:01
000012017014400022017-09-04 15:36:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-09-04 15:37:01
000012017014400032017-09-04 15:36:22документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-09-04 15:37:02
000012017014400042017-09-04 15:36:22документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-04 15:37:02
000012017014400052017-11-03 15:41:47ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-11-03 15:41:52
000012017014400062017-11-17 15:16:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2017-11-17 15:16:21
000012017014400072017-11-17 15:16:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2017-11-17 15:16:27
000012017014400082017-11-17 15:16:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2017-11-17 15:16:32
000012017014400092017-11-17 15:16:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2017-11-17 15:16:37
000012017014400102017-11-17 15:16:16решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-11-17 15:16:42
000012017014400112017-12-08 11:22:28рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхРамково споразумение № ЗОП 48/04.12.2017 г.2017-12-08 11:22:33
000012017014400122017-12-08 11:22:28рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Рамково споразумение № ЗОП 48/04.12.2017 г.2017-12-08 11:22:39
000012017014400132017-12-08 11:22:28рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Рамково споразумение № ЗОП 48/04.12.2017 г.2017-12-08 11:22:45
000012017014400142017-12-08 11:22:28рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Рамково споразумение № ЗОП 48/04.12.2017 г.2017-12-08 11:22:51
000012017014400152017-12-08 11:22:28решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2017-12-08 11:22:57
000012017014400162017-12-18 16:37:40протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията с изпратени покани до фирмите на 05.12.2017 г.2017-12-18 16:37:45
000012017014400172017-12-18 16:37:40решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител2017-12-18 16:37:51
000012017014400182018-01-08 11:53:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЗОП-55/19.12.2017 г. - Обособена позиция № 12018-01-08 11:53:58
000012017014400192018-01-08 11:53:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЗОП-56/19.12.2017 г. - Обособена позиция № 22018-01-08 11:54:06
000012017014400202018-01-08 11:53:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЗОП-57/19.12.2017 г. - Обособена позиция № 32018-01-08 11:54:13
000012017014400212018-01-08 11:53:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЗОП-58/19.12.2017 г. - Обособена позиция № 42018-01-08 11:54:21
000012017014400222018-01-08 11:53:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЗОП-59/19.12.2017 г. - Обособена позиция № 52018-01-08 11:54:28
000012017014400232018-01-08 11:53:50решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка "Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи по пет обособени позиции"2018-01-08 11:54:33
000012017014400242018-05-30 09:52:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за изпълнен договор № ЗОП-55/19.12.2017 г.2018-05-30 09:52:08
000012017014400252018-05-30 09:52:39решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за изпълнен договор № ЗОП-56/19.12.2017 г2018-05-30 09:52:39