Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Доставка на софтуерни продукти на Майкрософт, внедряване и поддръжка на нови технологии за нуждите на БНР, за период от три години"
Описание: "Доставка на софтуерни продукти на Майкрософт, внедряване и поддръжка на нови технологии за нуждите на БНР, за период от три години"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1100586.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015200012017-10-27 14:41:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-27 14:48:26
000012017015200022017-10-27 14:49:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-27 14:49:02
000012017015200032017-10-27 14:41:39документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-27 14:48:27
000012017015200042017-10-27 14:41:39документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-27 14:48:28
000012017015200052017-12-08 13:45:19ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-12-08 13:45:25
000012017015200062017-12-15 16:28:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПротокол № 1 от работата на комисията2017-12-15 16:28:17
000012017015200072017-12-15 16:28:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2017-12-15 16:28:23
000012017015200082017-12-15 16:28:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2017-12-15 16:28:28
000012017015200092017-12-15 16:28:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2017-12-15 16:28:34
000012017015200102017-12-15 16:28:11решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител 2017-12-15 16:28:39
000012017015200112018-01-22 10:28:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ОП-01-03/18.01.2018 г.2018-01-22 10:28:19
000012017015200122018-01-22 10:28:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор № ОП-01-03/18.01.2018 г.2018-01-22 10:28:25
000012017015200132018-01-22 10:28:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор № ОП-01-03/18.01.2018 г.2018-01-22 10:28:30
000012017015200142018-01-22 10:28:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към договор № ОП-01-03/18.01.2018 г.2018-01-22 10:28:35
000012017015200152018-01-22 10:28:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към договор № ОП-01-03/18.01.2018 г.2018-01-22 10:28:41
000012017015200162018-01-22 10:28:13решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-01-22 10:28:46