Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Доставка на видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи"
Описание: "Доставка на видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015700012017-12-07 13:35:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-12-07 13:35:55
000012017015700022017-12-11 10:45:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-12-11 10:45:12
000012017015700032017-12-11 10:45:05документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-12-11 10:45:18
000012017015700042017-12-11 10:45:05документация за участие в процедуритеОбразци2017-12-11 10:45:23
000012017015700112018-01-19 10:21:33ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-01-19 10:21:38
000012017015700122018-02-02 14:03:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.103, ал.3 от ЗОП2018-02-02 14:03:59
000012017015700132018-02-02 14:03:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на Комисията2018-02-02 14:04:05
000012017015700142018-02-02 14:03:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на Комисията2018-02-02 14:04:10
000012017015700152018-02-02 14:03:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на Комисията2018-02-02 14:04:15
000012017015700162018-02-02 14:03:54решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2018-02-02 14:04:21
000012017015700172018-03-26 10:58:23рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхРамково споразумение № ЗОП-15/21.03.2018 г.2018-03-26 10:58:29
000012017015700182018-03-26 10:58:23рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Рамково споразумение № ЗОП-15/21.03.2018 г.2018-03-26 10:58:34
000012017015700192018-03-26 10:58:23рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Рамково споразумение № ЗОП-15/21.03.2018 г.2018-03-26 10:58:39
000012017015700202018-03-26 10:58:23рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Рамково споразумение № ЗОП-15/21.03.2018 г.2018-03-26 10:58:46
000012017015700212018-03-26 10:58:23решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-03-26 10:58:52
000012017015700222018-07-20 14:57:20протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията2018-07-20 14:57:25
000012017015700232018-07-20 14:57:20решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител2018-07-20 14:57:31
000012017015700242018-08-29 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-36/23.08.2018 г.2018-08-29 10:18:52
000012017015700252018-08-29 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП-36/23.08.2018 г.2018-08-29 10:18:57
000012017015700262018-08-29 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП-36/23.08.2018 г.2018-08-29 10:19:02
000012017015700272018-08-29 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП-36/23.08.2018 г.2018-08-29 10:19:09
000012017015700282018-08-29 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП-36/23.08.2018 г.2018-08-29 10:19:15
000012017015700292018-08-29 10:18:45решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-08-29 10:19:20
000012017015700302018-10-26 16:28:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-10-26 16:28:53
000012017015700312018-10-26 16:28:47решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-10-26 16:28:59