Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Описание: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016100012018-01-25 16:17:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-01-25 16:17:27
000012018016100022018-02-12 10:38:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-6/06.02.2018 г.2018-02-12 10:38:39
000012018016100032018-02-12 10:38:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-02-12 10:38:44
000012018016100042020-03-06 16:03:58решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за изпълнен Договор № ЗОП-6/ 06.02.2018 г. с "Център за градска мобилност" ЕАД2020-03-06 16:04:02