Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Развитие и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“
Описание: „Развитие и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 230000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016700012018-05-04 12:36:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-05-04 12:58:40
000012018016700022018-05-04 12:36:18покани до определени лицаПокана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление2018-05-04 12:58:40
000012018016700032018-05-04 12:36:18проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация и изисквания към изпълнението на обществената поръчка2018-05-04 12:58:40
000012018016700042018-05-04 12:36:18проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-05-04 12:58:41
000012018016700052018-05-04 12:36:18документация за участие в процедуритеПриложения към Покана № РД-29-144/04.05.2018 г.2018-05-04 12:58:41
000012018016700062018-05-04 12:36:18документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществените поръчки2018-05-04 12:58:42
000012018016700072018-06-01 14:01:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведено договаряне без предварително обявление2018-06-01 14:02:06
000012018016700082018-06-01 14:01:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.103, ал. 3 от ЗОП2018-06-01 14:02:12
000012018016700092018-06-01 14:01:59решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-06-01 14:02:18
000012018016700102018-07-23 16:20:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 30/02.07.2018 г. за Обособена позиция № 1 2018-07-23 16:20:44
000012018016700112018-07-23 16:20:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор № ЗОП 30/02.07.2018 г. 2018-07-23 16:20:49
000012018016700122018-07-23 16:20:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор № ЗОП 30/02.07.2018 г. 2018-07-23 16:20:55
000012018016700132018-07-23 16:20:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към договор № ЗОП 30/02.07.2018 г. 2018-07-23 16:21:00
000012018016700142018-07-23 16:20:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 31/02.07.2018 г. по обособена позиция № 22018-07-23 16:21:06
000012018016700152018-07-23 16:20:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор № ЗОП 31/02.07.2018 г.2018-07-23 16:21:12
000012018016700162018-07-23 16:20:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор № ЗОП 31/02.07.2018 г.2018-07-23 16:21:17
000012018016700172018-07-23 16:20:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към договор № ЗОП 31/02.07.2018 г.2018-07-23 16:21:23
000012018016700182018-07-23 16:20:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към договор № ЗОП 30/02.07.2018 г. и договор № ЗОП 31/02.07.2018 г.2018-07-23 16:21:29
000012018016700202018-07-23 16:23:21решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 22018-07-23 16:23:26
000012018016700202020-01-16 13:05:11допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение от 13.01.2020 г. към Договор № ЗОП 30/ 02.07.2018 г. със "Солюшънс -Кит" ДЗЗД2020-01-16 13:05:19
000012018016700212020-01-16 13:05:11допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиОбявление за изменение на Договор № ЗОП 30/ 02.07.2018 г. със "Солюшънс -Кит" ДЗЗД2020-01-16 13:05:24
000012018016700222020-01-16 13:05:11допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение от 13.01.2020 г. към Договор № ЗОП 31/ 02.07.2018 г. със "Солюшънс -Кит" ДЗЗД2020-01-16 13:05:30
000012018016700232020-01-16 13:05:11допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиОбявление за изменение на Договор № ЗОП 31/ 02.07.2018 г. със "Солюшънс -Кит" ДЗЗД2020-01-16 13:05:36
000012018016700242020-02-19 12:43:45решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление с изх. № ОП-01-20/19.02.2020 г. за приключване на Договор № ЗОП-30/ 02.07.2018 г.2020-02-19 12:43:49
000012018016700252020-02-19 12:43:45решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление с изх. № ОП-01-21/19.02.2020 г. за приключване на Договор № ЗОП-31/ 02.07.2018 г.2020-02-19 12:43:52