Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Изграждане на подпорна стена за нуждите на регионална радиостанция БНР в гр. Шумен“
Описание: „Изграждане на подпорна стена за нуждите на регионална радиостанцияна БНР в гр. Шумен“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 84000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016800012018-05-22 14:52:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-05-22 14:54:28
000012018016800022018-05-22 14:52:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-05-22 14:54:29
000012018016800032018-05-22 14:52:33документация за участие в процедуритедокументация за участие в процедурите2018-05-22 14:54:29
000012018016800042018-05-22 14:52:33документация за участие в процедуритеОбразци2018-05-22 14:54:30
000012018016800052018-05-22 14:52:33документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-05-22 14:54:30
000012018016800062018-05-22 14:52:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-05-22 14:54:31
000012018016800072018-05-22 14:52:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаПроект2018-05-22 14:54:31
000012018016800082018-05-22 14:52:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-05-22 14:54:32
000012018016800092018-06-27 10:54:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-06-27 10:54:50
000012018016800102018-07-03 16:24:33ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-07-03 16:24:40
000012018016800112018-07-16 16:25:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-07-16 16:25:08
000012018016800122018-07-16 16:25:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-07-16 16:25:13
000012018016800132018-07-16 16:25:02решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-07-16 16:25:19
000012018016800142018-08-23 17:01:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-35/13.08.2018 г.2018-08-23 17:01:39
000012018016800152018-08-23 17:01:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП-35/13.08.2018 г.2018-08-23 17:01:50
000012018016800162018-08-23 17:01:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП-35/13.08.2018 г.2018-08-23 17:01:56
000012018016800172018-08-23 17:01:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП-35/13.08.2018 г.2018-08-23 17:02:02
000012018016800182018-08-23 17:01:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП-35/13.08.2018 г.2018-08-23 17:02:07
000012018016800192018-08-23 17:01:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-08-23 17:02:12
000012018016800202018-12-17 13:33:28решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2018-12-17 13:33:38