Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Предоставяне на експертна информационна услуга – борсов и валутен коментар
Описание: Предоставяне на експертна информационна услуга – борсов и валутен коментар
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 45000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001000012014-10-29 15:15:44ДРУГОплащане по договор2014-10-29 15:16:01
000012014001000022014-11-04 11:52:29ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор2014-11-04 11:52:51
000012014001000032014-12-17 14:21:12ДРУГОинформация за плащане по договор2014-12-17 14:21:51
000012014001000042015-01-14 13:39:56ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор2015-01-14 13:40:24
000012014001000052015-02-13 11:03:21ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор2015-02-13 11:04:49
000012014001000062015-03-09 09:59:04ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор2015-03-09 09:59:18
000012014001000072015-04-20 10:24:19ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор2015-04-20 10:24:46
000012014001000082015-05-18 11:39:56Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-05-18 11:40:20
000012014001000092015-06-09 11:09:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-06-09 11:10:12
000012014001000102015-07-14 15:03:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-07-14 15:03:34
000012014001000112015-08-18 11:45:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-08-18 11:45:10
000012014001000122015-09-24 14:33:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-09-24 14:33:38
000012014001000132015-10-19 16:57:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-10-19 16:58:00
000012014001000142015-11-24 10:48:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-11-24 10:48:51
000012014001000152015-12-18 14:47:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-12-18 14:47:41
000012014001000162015-12-23 13:28:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-12-23 13:29:00
000012014001000172016-02-25 12:48:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор 2016-02-25 12:48:32
000012014001000182016-03-21 17:24:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-21 17:25:02
000012014001000192016-04-13 17:10:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-13 17:10:35
000012014001000202016-06-03 11:14:55ДРУГОИнформация за изпълнението на Договор № ЗОП -46/23.05.2013 2016-06-03 11:15:01