Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Охрана на обекти на Българското национално радио
Описание: Охрана на обекти на Българското национално радио
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 580471.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001300012014-10-29 15:55:43ДРУГОинформация за плащане по договор2014-10-29 15:55:50
000012014001300022014-12-17 15:13:10ДРУГОинформация за плащане2014-12-17 15:14:00
000012014001300032015-01-19 11:33:08ДРУГОинформация за плащане по договор за месец декември2015-01-19 11:33:40
000012014001300042015-02-16 13:59:23ДРУГОИнформация за извършено плащане2015-02-16 13:59:51
000012014001300052015-03-16 16:01:58ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор 2015-03-16 16:02:10
000012014001300062015-05-11 14:42:49Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-05-11 14:43:13
000012014001300072015-05-28 13:39:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършено плащане по договор.2015-06-09 13:36:34
000012014001300082015-06-26 15:02:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-06-26 15:03:04
000012014001300092015-07-27 14:46:36Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-07-27 14:46:42
000012014001300102015-08-18 12:41:57Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-08-18 12:42:03
000012014001300112015-09-30 16:22:22Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-09-30 16:22:29
000012014001300122015-10-27 11:28:23Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-10-27 11:28:29
000012014001300132015-11-24 12:25:24Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-11-24 12:25:30
000012014001300142015-12-23 13:46:17Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-12-23 13:46:23
000012014001300152016-01-27 15:35:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-01-27 15:35:21
000012014001300162016-03-07 14:06:33допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкидопълнително споразумение2016-03-07 14:07:15
000012014001300172016-03-14 17:28:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-14 17:29:04
000012014001300182017-08-07 13:31:51допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № 22017-08-07 13:31:56
000012014001300192018-02-06 16:56:55решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за изпълнен договор2018-02-06 16:57:01