Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 0034-2011-0026
№ на ел.преписка:
Описание: Доставка на горива за нуждите на Българското национално радио
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014003700012014-11-07 12:51:02ДРУГОИнформация за извършени плащания през месец октомври към "Петрол" АД2014-11-07 12:51:34
000012014003700022014-12-05 11:54:53ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор през м. Ноември2014-12-05 11:55:12
000012014003700032015-01-06 14:39:37ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор2015-01-06 14:40:05
000012014003700042015-01-16 12:47:15ДРУГОинформация за плащане по договор с Петрол АД2015-01-16 12:47:41
000012014003700052015-01-16 14:05:54ДРУГОинформация за изпълнението на договор за обществена поръчка с "Петрол" АД2015-01-16 14:07:07