Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име:
Описание: Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС по 8 обособени позиции: 1. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на БНР-София; 2. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Видин; 3. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Шумен; 4. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Варна; 5. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Благоевград; 6. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Пловдив; 7. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Стара Загора; 8. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Бургас
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014004300012014-11-17 10:28:07ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор2014-11-17 10:28:26
000012014004300022014-12-05 14:58:59ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор през ноември.2014-12-05 14:59:09
000012014004300032015-01-06 15:28:11ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор2015-01-06 15:28:26
000012014004300042015-02-09 16:28:33ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор 2015-02-09 16:28:55
000012014004300052015-03-04 14:52:14ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор през м. февруари2015-03-04 14:52:27
000012014004300062015-04-16 10:53:01ДРУГОИнформация за извършени плащания по договор2015-04-16 10:53:15
000012014004300072015-05-11 15:50:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор2015-05-11 15:58:44
000012014004300082015-06-09 16:21:51Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор2015-06-09 16:22:10
000012014004300092015-06-10 15:26:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за датите и основанието за освобождаването, на гаранциите за изпълнение на сключени договори2015-06-10 15:27:07
000012014004300112015-06-19 11:14:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за изпълнение на договор по обособена позиция № 1 2015-06-19 11:15:04
000012014004300112015-06-19 11:18:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за изпълнение на договор по обособена позиция № 42015-06-19 11:19:04
000012014004300122015-06-19 11:18:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за изпълнение на договор по обособена позиция № 62015-06-19 11:19:08
000012014004300132015-06-19 11:21:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за изпълнение на договор по обособена позиция № 72015-06-19 11:21:17
000012014004300142015-06-19 11:21:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за изпълнение на договор по обособена позиция № 82015-06-19 11:21:20
000012014004300152015-06-19 11:47:49Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договор по обособена позиция № 62015-06-19 11:47:58