Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"
Описание: Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 45000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014004400012014-11-19 13:26:34документация за участие в процедуритеАбонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"2014-11-19 13:30:14
000012014004500022014-12-08 11:38:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за поръчка с предмет "Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт"Аладин""2014-12-08 11:41:51
000012014004500032014-12-15 13:01:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор ЗОП-54/15.12.2014г.2014-12-15 13:01:35
000012015005300042015-02-13 10:54:52ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор2015-02-13 10:55:00
000012015005300052015-03-24 11:14:40ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор2015-03-24 11:15:31
000012015005300062015-04-20 10:14:06ДРУГОИнформация за извършено плащане по договор2015-04-20 10:14:18
000012015005300072015-05-18 11:47:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-05-18 11:47:29
000012015005300082015-06-26 14:47:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-06-26 14:48:22
000012015005300092015-07-14 15:47:17Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-07-14 15:47:23
000012015005300102015-08-18 11:39:14Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-08-18 11:39:20
000012015005300112015-09-24 14:19:36Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-09-24 14:19:42
000012015005300122015-10-20 16:16:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане 2015-10-20 16:16:58
000012015005300132015-11-24 10:40:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-11-24 10:40:58
000012015005300142015-12-18 14:26:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2015-12-18 14:26:15
000012015005300152016-01-20 17:15:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-01-20 17:15:42