Община Сатовча

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201500052015-04Предварително обявление: Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-23 14:11:24 2015-02-23 14:12:24 
00001201500062015-05Предварително обявление: Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2015 - 2016 година.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-23 14:21:51 2015-02-23 14:22:29 
00001201500072015-06Предварително обявление: Подмяна на отоплителен котел и подновяване на отоплителна инсталация в СОУ "Св. Климент Охридски" село Слащен и СОУ "Христо Ботев" село Вълкосел.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-23 15:06:38 2015-02-23 15:07:17 
00001201600142016-1Предварително обявление: Доставка на дърва за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2016 - 2017 годинаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 10:53:31 2016-02-12 10:54:15 
00001201600152016-2Предварително обявление: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми съгласно маршрутни разписанияПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 11:02:34 2016-02-12 11:03:17 
00001201600162016-3Предварително обявление: Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2016 -2017 годинаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 11:07:41 2016-02-12 11:07:50 
00001201600172016-4Предварително обявление: Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 11:10:39 2016-02-12 11:10:43 
00001201600182016-5Предварително обявление: Зимна поддръжка - снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2016 -2017 годинаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-15 13:50:12 2016-02-15 13:50:46 
000012018006190756112018-02Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения: 1) „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Сатовча“ 2) „Изграждане, реконструкция и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Сатовча, община Сатовча“ 3) „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следния обект: СУ "Христо Смирненски" – село Кочан“ по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена15000.0071541000BG4132018-05-03 11:48:422018-05-10 17:00:002018-05-03 11:59:3615000.00
000012020009990994332020-10„Доставка на оборудване и обзавеждане за обект: Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включващ следния обект: СОУ "Христо Смирненски" – с. Кочан“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявазатворена 39160000BG4132020-06-10 15:57:492020-06-26 17:00:002020-06-10 16:02:2122797.00
000012020009200637-2020-00032020-09"Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ - СОУ "Христо Смирненски" – с. Кочан“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена29231.7671000000, 71320000, 71540000BG4132020-06-10 13:49:202020-06-30 17:00:002020-06-10 13:58:5229231.76
000012019007490764242018-05Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена54558.9379400000, 71541000BG4132018-05-23 15:05:472018-05-30 17:00:002018-05-23 15:35:1254558.93
000012019007790889352019-04„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена54558.9379400000, 71541000BG4132019-06-06 18:05:362019-06-21 17:00:002019-06-06 18:10:0254558.93
000012018006390763852018-04„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена54560.0071521000BG4132018-05-22 16:54:292018-05-29 17:00:002018-05-22 17:03:4054560.00
000012015001490464012015-11 "Зимна поддръжка - снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2015 - 2016 година"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 90620000, 90630000, 14211000 2015-10-02 10:47:41 2015-10-02 10:57:4555667.00
000012019007790894032019-05Доставка на 1000 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 годинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена58333.3303413000BG4132019-06-20 11:17:512019-07-05 17:00:002019-06-20 11:23:1758333.33
000012020009990995622020-15„Ремонт на настилка на улици в село Вълкосел, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена58333.3345000000, 45233252BG4132020-06-11 21:53:402020-06-23 17:00:002020-06-11 22:06:0258333.33
000012019007490885422019-02„Доставка на 350 куб.м. широколистна дървесина (букови или дъбови) и 650 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 година” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена60000.0003413000BG4132019-05-27 13:55:242019-06-07 17:00:002019-05-27 14:00:3260000.00
000012015001390427772015-08Доставка на дърва за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2015 – 2016 година”, включваща две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на 535 куб.м. широколистна дървесина за отопление (букови или дъбови)” Обособена позиция 2 „Доставка на 840 куб.м. иглолистна дървесина за отопление” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 03413000 2015-06-12 16:44:38 2015-06-12 16:50:0465700.00
000012018004890518292016-6Доставка на 490 куб.м. широколистна дървесина (букови или дъбови) и 800 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2016 – 2017 година.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 03413000 2016-03-29 14:36:191970-01-01 02:00:002016-03-29 14:52:1566000.00
000012020009990973132020-2Доставка на 1110 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2020 – 2021 годинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена69375.0003413000BG4132020-03-18 11:09:482020-03-30 17:00:002020-03-18 11:20:2469375.00
00001201700449066959, 90672652017-04Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2017 – 2018 годинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена69500.0060130000BG4132017-08-04 11:38:502017-08-17 17:00:002017-08-04 11:45:3969500.00
000012016003790567952016-14„Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2016 - 2017 година” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена69667.0090620000, 90630000, 14211000BG4132016-09-21 14:17:412016-10-04 17:00:002016-09-21 14:43:5669667.00
000012015001200637-2015-00062015-10"Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2015 - 2016 година"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 60130000 2015-08-06 10:50:252015-08-31 17:00:002015-08-06 10:57:4769700.00
000012020009990995612020-14„Ремонт на настилка на улици в село Годешево, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена70833.3345000000, 45233252BG4132020-06-11 21:16:412020-06-23 17:00:002020-06-11 21:22:0970833.33