Община Сатовча

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000200637-2015-00012015-01Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметсктва, детски градини, детски ясли, социални патронажи, пенсионерски клубове и улично осветление в тринадесет населени места от община Сатовча - с. Ваклиново, с. Кочан, с. Жижево, с. Сатовча, с. Плетена, с. Долен, с. Крибул, с. Фъргово, с. Вълкосел, с. Слащен, с. Туховища, с. Годешево, с. Боголин, за срок от 48 месецаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09310000 2015-02-03 15:17:54 2015-02-03 15:41:48175000.00
000012015000400637-2015-00022015-02"Укрепване на свлачище - инженеринг /проучване, проектиране и укрепване/ в кв.33 село Плетена, община Сатовча"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена   2015-02-12 16:03:17 2015-02-12 16:05:061200000.00
000012015000400637-2015-00032015-03“Укрепване на свлачищен участък – инженеринг /проучване, проектиране и укрепване/ на общински път BLG 22-74/ III-197 Сатовча – Доспат/ - Осина, община Сатовча“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена   2015-02-16 16:05:38 2015-02-16 16:10:25600000.00
00001201500052015-04Предварително обявление: Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-23 14:11:24 2015-02-23 14:12:24 
00001201500062015-05Предварително обявление: Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2015 - 2016 година.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-23 14:21:51 2015-02-23 14:22:29 
00001201500072015-06Предварително обявление: Подмяна на отоплителен котел и подновяване на отоплителна инсталация в СОУ "Св. Климент Охридски" село Слащен и СОУ "Христо Ботев" село Вълкосел.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-23 15:06:38 2015-02-23 15:07:17 
000012015000900637-2015-00042015-07"Аварийно укрепване на свлачищни участъци - инженеринг /проучване, проектиране и укрепване/ на път BLG 1277/III-1972 Вълкосел - Сатовча/ - Кочан - Жижево при km 1+895, 2+010, 1+800 и 2+050, община Сатовча". ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена   2015-06-12 16:03:53 2015-06-12 16:12:50779000.00
000012015001100637-2015-00052015-09„Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община Сатовча”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 15800000 2015-07-07 11:42:382015-07-31 17:00:002015-07-07 11:49:57218750.00
000012015001200637-2015-00062015-10"Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2015 - 2016 година"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 60130000 2015-08-06 10:50:252015-08-31 17:00:002015-08-06 10:57:4769700.00
000012015001390427772015-08Доставка на дърва за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2015 – 2016 година”, включваща две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на 535 куб.м. широколистна дървесина за отопление (букови или дъбови)” Обособена позиция 2 „Доставка на 840 куб.м. иглолистна дървесина за отопление” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 03413000 2015-06-12 16:44:38 2015-06-12 16:50:0465700.00
000012015001490464012015-11 "Зимна поддръжка - снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2015 - 2016 година"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 90620000, 90630000, 14211000 2015-10-02 10:47:41 2015-10-02 10:57:4555667.00
00001201600142016-1Предварително обявление: Доставка на дърва за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2016 - 2017 годинаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 10:53:31 2016-02-12 10:54:15 
00001201600152016-2Предварително обявление: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми съгласно маршрутни разписанияПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 11:02:34 2016-02-12 11:03:17 
00001201600162016-3Предварително обявление: Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2016 -2017 годинаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 11:07:41 2016-02-12 11:07:50 
00001201600172016-4Предварително обявление: Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 11:10:39 2016-02-12 11:10:43 
00001201600182016-5Предварително обявление: Зимна поддръжка - снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2016 -2017 годинаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-15 13:50:12 2016-02-15 13:50:46 
000012016002000637-2016-00012016-7Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2016 - 2017 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 60130000BG4132016-04-07 13:59:012016-05-03 17:00:002016-04-07 14:09:1875000.00
000012016002100637-2016-00022016-8Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 15800000BG4132016-04-07 14:56:222016-05-03 17:00:002016-04-07 15:03:27220000.00
000012016002300637-2016-00032016-10„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Сатовча, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Сатовча – I-ви проект”, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Сатовча – II-ри проект”, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Сатовча – III-ти проект”, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Сатовча – IV-ти проект”, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Сатовча – V-ти проект”, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 71541000BG4132016-04-14 20:11:252016-06-06 17:00:002016-04-14 20:16:44349255.40
000012016002400637-2016-00042016-11„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявления за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежна на територията на община Сатовча”; проектно предложение: „Рехабилитация на oбщински пътища BLG1272 /III - 197, Гоце Делчев - Сатовча /- Плетена// - участък от км. 0+000 до км. 2+000; BLG1273 /III – 197, Сатовча - Доспат / - Кочан – Ваклиново/ - участък от км. 0+000 до км. 3+700; BLG1276 /III - 197/ - о.п. Сатовча - /III - 197/; и BLG2114 /III - 197, Гоце Делчев – Сатовча/ - Граница общ. (Гърмен – Сатовча) - Крибул - /III - 1972/ - участък от км. 2+500 до км. 6+500“; проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Сатовча”; проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на община Сатовча” и проектно предложение „Паркоустройство и благоустрояване на зелени площи на територията на община Сатовча до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020 г.” и проектно предложение „Реконструкция и ремонт на общински сгради на територията на община Сатовча”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена820495.0071541000BG4132016-06-27 11:36:212016-07-27 17:00:002016-06-27 11:43:34820495.00
000012016002500637-2016-00052016-12„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Сатовча за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Реконструкция на улици в следните населените места на територията на Община Сатовча: с. Сатовча – от „О.Т. 329 през О.Т. 326 до О.Т. 317” – /200 м./; от О.Т. 167 през О.Т. 235 до О.Т. 230 – /280 м./; с. Слащен – „улица от О.Т. 4, през О.Т. 8, О.Т. 10, О.Т. 16, О.Т. 21 до О.Т. 24, – /645 м./; с. Кочан - от „О.Т. 52 - 96 - 97- до О.Т. 100” – /350 м./, от „О.Т. 54-57 до О.Т. 51 и от О.Т. 56 до ОТ 60” /300 м./; с. Плетена - от „О.Т. 145 през О.Т. 140 до О.Т. 179” - /246 м./, от „О.Т. 201 до О.Т. 256 и от О.Т. 255 до О.Т. 218” – /385 м./; с. Ваклиново – от „О.Т. 30А до О.Т. 6-м/у кв. 23-1-22” – /250 м./, от „О.Т. 3 до О.Т. 5” - /160 м./, от „О.Т. 9 до О.Т. 6” - /250м./; с. Годешево - от „О.Т. 111 до О.Т. 13” - /505 м./; с. Вълкосел - от „О.Т. 66 до О.Т. 24” – /120 м./, от „О.Т. 159 до О.Т. 6" - /110м./, от „О.Т. 148 до О.Т. 158” - /65м./, от О.Т. 138 до О.Т. 137 - /65м./, от „О.Т. 98 до О.Т. 99 А” - /100 м./, от О.Т. 94 до О.Т. 96 и дълж. 40 м. по ул. Рила” - /130 м./, от „О.Т. 41 до О.Т. 52” - /50 м./, от „О.Т. 31 до О.Т. 22” - /80 м./ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Сатовча с. Сатовча –участък от „О.Т. 329 през О.Т. 326 до О.Т. 317” – /200 м./, участък от О.Т. 167 през О.Т. 235 до О.Т. 230 – /280 м./, участък от „О.Т. 228 до О.Т. 201” – /410 м./, участък от „О.Т. 362 до О.Т 370” /230м./, участък от „О.Т 211 до О.Т 450” /750 м./; с. Слащен – улица от „О.Т. 4, през О.Т. 8, О.Т. 10, О.Т. 16, О.Т. 21 до О.Т. 24” – /645 м./; с. Плетена - участък от „О.Т. 145 през О.Т. 140 до О.Т. 179” - /246 м./, участък от „О.Т. 201 до О.Т. 256 и от О.Т. 255 до О.Т. 218” – /385 м./, участък от „О.Т. 372 до О.Т 384” /390 м./, участък от „О.Т. 20 до О.Т. 8 А” /400м/, външен водопровод с дължина 6500 м и външен водопровод – Стопнаски двор – 1700 м.; с. Ваклиново – от „О.Т. 30А до О.Т. 6-м/у кв. 23-1-22” – /250 м./, от „О.Т. 3 до О.Т. 5” - /160 м./, от „О.Т. 9 до О.Т. 6” - /250м./ резервоар 250 куб. м. и външен водопровод с дължина 700 м.; с. Годешево – участък от „О.Т. 111 до О.Т. 7” - /177 м./, участък от „ОТ 94 до ОТ 47, кв. 11, 1, 10” - /140 м./ резервоар 250 куб. м. и външен водопровод с дължина 2 050 м.; с. Осина – външен водопровод „Дъбраш – Голямо блато” – 2 500 м.; с. Боголин – външен водопровод – 1600 м.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Сатовча и Ваклиново, община Сатовча до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 - 2020“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция на общинска образователна инфраструктура, включваща следните подобоекти: • ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - село Туховища • ОУ "Светлина" - село Крибул • СОУ "Христо Ботев" – село .Вълкосел • СОУ "Свети Климент Охридски"- село Слащен” • НУ "Пейо Яворов" - село Фъргово • ОУ " Братя Миладинови" - село Годешево ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Реконструкция на кметства на територията на община Сатовча, включващи следните подобекти: • Кметство в село Вълкосел; • Кметство в село Годешево; • Кметство в село Кочан; • Кметство в село Ваклиново; • Кметство в село Туховища;” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Рехабилитация на oбщински пътища BLG1272 /III - 197, Гоце Делчев - Сатовча /- Плетена// - участък от км. 0+000 до км. 2+000; BLG1273 /III – 197, Сатовча - Доспат / - Кочан – Ваклиново/ - участък от км. 0+000 до км. 3+700; BLG1276 /III - 197/ - о.п. Сатовча - /III - 197 км.0+000 до км. 2+700/; и BLG2114 /III - 197, Гоце Делчев – Сатовча/ - Граница общ. (Гърмен – Сатовча) - Крибул - /III - 1972/ - участък от км. 2+500 до км. 6+500“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена947768.9871320000BG4132016-07-04 12:00:102016-08-05 17:00:002016-07-04 12:04:33947768.98
000012016002600637-2016-00062016-13"Изработване на Общ устройствен план на община Сатовча, Екологична оценка и Оценка за съвместимост"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена126305.2071410000BG4132016-08-01 11:20:452016-08-22 17:00:002016-08-01 11:35:05126305.20
000012016003790567952016-14„Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2016 - 2017 година” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена69667.0090620000, 90630000, 14211000BG4132016-09-21 14:17:412016-10-04 17:00:002016-09-21 14:43:5669667.00
000012017003890526702016-9Допълнителна клетка на резервоар за питейни води в село Плетена с обем 205 куб. м.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство прекратена 45000000BG4132016-04-13 15:08:311970-01-01 02:00:002016-04-13 15:24:40119876.00
000012017004000637-2017-00012017-01Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена220000.0015800000, 39831000BG4132017-06-08 13:22:582017-06-29 17:00:002017-06-08 13:46:58220000.00