ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2015 година”, разделена на две самостоятелн
Описание: Доставката на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, включва зареждане на МПС на Община Кричим с Бензин А95Н, дизелово гориво, Газ пропан-бутан, моторни масла и антифриз на територията на града и при командировки в страната чрез система за зареждане при условията на безналично плащане и доставка на газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000100012014-12-05 11:01:42документация за участие в процедуритепублична покана2014-12-05 11:11:47
000012014000100022014-12-05 11:01:43документация за участие в процедуритеуказания за участие2014-12-05 11:11:47
000012014000100032014-12-05 11:01:43документация за участие в процедуритепроект на договор -1 2014-12-05 11:11:47
000012014000100042014-12-05 11:01:43документация за участие в процедуритепроект на договор - 22014-12-05 11:11:48
000012014000100052014-12-05 11:01:43документация за участие в процедуритеобразци2014-12-05 11:11:48
000012014000100062014-12-19 10:05:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА2015-01-15 08:45:49
000012014000100072015-01-15 08:37:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор за обособена позиция 12015-01-15 08:45:55
000012014000100082015-01-15 08:40:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдекларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП2015-01-15 08:45:59
000012014000100092015-01-15 08:41:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкасвидетелства за съдимост2015-01-15 08:46:03
000012014000100102015-01-15 08:42:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхудостоверение от НАП2015-01-15 08:46:07
000012014000100112015-01-15 08:45:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхудостоверение от община2015-01-15 08:46:11
000012014000100122015-01-15 08:45:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхудостоверение за актуално състояние2015-01-15 08:46:14
000012014000100132015-01-15 08:48:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхгаранция за изпълнение2015-01-15 08:57:44
000012014000100142015-01-15 08:54:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор за обособена позиция 22015-01-15 08:57:51
000012014000100152015-01-15 08:55:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдекларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП2015-01-15 08:57:55
000012014000100162015-01-15 08:56:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсвидетелство за съдимост2015-01-15 08:57:59
000012014000100172015-01-15 08:57:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхгаранция за изпълнение2015-01-15 08:58:03
000012014000100182015-04-01 08:44:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършени плащания2015-04-01 08:45:07
000012014000100192015-04-23 11:03:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане 22015-04-23 11:04:39
000012014000100202015-05-21 16:18:16Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане 2015-05-21 16:19:17
000012014000100212015-06-19 09:38:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане2015-06-19 09:38:42
000012014000100222015-07-31 09:05:59Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане2015-07-31 09:06:05
000012014000100232015-08-13 14:43:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение и ценова оферта Петрол2015-08-13 14:43:50
000012014000100242015-08-13 14:45:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение и ценова оферта ДМВ2015-08-13 14:45:26
000012014000100252015-08-20 08:24:20Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане2015-08-20 08:24:26