ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на Община Кричим през 2015 г.”, разделена на четири самостоятелно обособени позиции
Описание: „Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на Община Кричим през 2015 г. разделена в четири самостоятелно обособени позиции” Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон”; Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент, гипс и вар”; Обособена позиция 3: „Периодична доставка на бои, метални изделия”; Обособена позиция 4: „Периодична доставка на ВиК, Ел. и други материали и консумативи”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 57500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000200012014-12-17 08:51:47документация за участие в процедуритепублична покана2014-12-17 08:52:07
000012014000200022014-12-17 08:51:47документация за участие в процедуритеуказания2014-12-17 08:52:07
000012014000200032014-12-17 08:51:47документация за участие в процедуритетехнически спецификации2014-12-17 08:52:07
000012014000200042014-12-17 08:51:47документация за участие в процедуритепроект на договор2014-12-17 08:52:08
000012014000200052014-12-17 08:51:47документация за участие в процедуритеобразци2014-12-17 08:52:08
000012014000200062015-01-09 09:57:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол на комисията2015-01-09 09:58:11
000012014000200072015-02-02 09:46:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор "Век Трейдинг" ООД2015-02-02 09:46:50
000012014000200082015-02-02 09:46:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдекларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП2015-02-02 09:46:54
000012014000200092015-02-02 09:46:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсвидетелства за съдимост2015-02-02 09:46:57
000012014000200102015-02-02 09:46:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор "ВИП 2004"ЕООД2015-02-02 09:47:01
000012014000200112015-02-02 09:46:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдекларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП2015-02-02 09:47:04
000012014000200122015-02-02 09:46:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсъвидетелство за съдимост2015-02-02 09:47:08
000012014000200132015-04-01 08:42:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършени плащания2015-04-01 08:42:47
000012014000200142015-04-23 11:01:51Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане 22015-04-23 11:04:18
000012014000200152015-05-21 16:16:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършени плащания2015-05-21 16:18:59
000012014000200162015-06-19 09:37:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършени плащания2015-06-19 09:37:18
000012014000200172015-07-31 08:49:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане2015-07-31 08:49:28
000012014000200182015-08-13 14:26:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение и ценова оферта Век Трейдинг2015-08-13 14:27:02
000012014000200192015-08-13 14:41:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение и ценова оферта ВИП 20042015-08-13 14:41:25
000012014000200202015-08-20 08:21:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършени плащания2015-08-20 08:21:21
000012014000200212015-10-20 17:02:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане2015-10-20 17:02:46
000012014000200222015-11-18 14:57:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащане ОП 82015-11-18 14:57:07
000012014000200232016-02-19 14:35:24Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане2016-02-19 14:35:31
000012014000200242016-03-16 09:09:43Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане2016-03-16 09:09:49
000012014000200252016-04-21 17:22:30ДРУГОинформация за плащанеинформация за плащане2016-04-21 17:22:38