ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път № PAZ 1041, /ІІІ-375/, Бяга - Исперихово - Козарско – Кричим /ІІІ – 866/"
Описание: „Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път № PAZ 1041, /ІІІ-375/, Бяга - Исперихово - Козарско – Кричим /ІІІ – 866/" с обща максимална допустима стойност 152 433 (сто и петдесет и две хиляди четиристотин тридесет и три лева) лева без ДДС.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 152433.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000600012015-06-01 16:07:42Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях2015-06-01 16:14:40
000012015000600022015-06-01 16:07:42Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2015-06-01 16:14:40
000012015000600032015-06-01 16:11:45документация за участие в процедуритеУказания2015-06-01 16:14:41
000012015000600042015-06-01 16:13:01документация за участие в процедуритеобразци2015-06-01 16:14:41
000012015000600052015-06-01 16:13:45документация за участие в процедуритепроект на договор2015-06-01 16:14:41
000012015000600062015-06-01 16:14:31документация за участие в процедуритеколичествена сметка2015-06-01 16:14:42
000012015000600082015-06-15 11:23:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисия2015-06-15 11:23:51
000012015000600092015-06-29 13:19:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-06-29 13:19:34
000012015000600102015-08-19 09:26:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършени плащания2015-08-19 09:26:44
000012015000600112015-09-24 09:56:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане2015-09-24 09:56:43
000012018005100122019-05-16 10:41:28ДРУГОвъзстановяване гаранцията по договоравъзстановяване на гаранция2019-05-16 10:41:34