ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2015 година”
Описание: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2015 година” разделени в пет групи, както следва: Група І: Мляко и млечни продукти – 8 015,00 лв. без ДДС; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/ - 22 040,00 лв. без ДДС; Група ІІІ: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/ - 7 800,00 лв. без ДДС; Група ІV: Хлебарски продукти – 5 185,00 лв. без ДДС; Група V: Хранителни продукти, изрично не посочени в други групи, включително консерви – 14 850,00 лв. без ДДС.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 57890.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000600012015-07-31 14:09:23Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2015-08-03 08:03:19
000012015000600022015-07-31 14:12:25документация за участие в процедуритеУказания2015-08-03 08:03:20
000012015000600032015-07-31 14:14:05документация за участие в процедуритетехнически спецификации2015-08-03 08:03:20
000012015000600042015-07-31 14:14:59документация за участие в процедуритеобразци2015-08-03 08:03:21
000012015000600052015-07-31 14:17:08документация за участие в процедуритепроект на договор2015-08-03 08:03:21
000012015000600062015-08-20 15:03:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-08-20 15:03:10
000012015000600072015-09-07 10:07:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2015-09-07 10:07:11
000012015000600082015-09-07 10:08:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхгаранция за изпълнение на договора2015-09-07 10:08:44
000012015000600092015-09-07 10:10:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдекларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП2015-09-07 10:10:10
000012015000600102015-09-07 10:16:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсвидетелство за съдимост2015-09-07 10:16:34
000012015000600112015-09-07 10:23:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхоферта2015-09-07 10:23:43
000012015000600122015-09-07 10:25:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение2015-09-07 10:25:14
000012015000600132015-09-07 10:27:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценова оферта2015-09-07 10:28:06
000012015000600142015-10-21 08:57:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане2015-10-21 08:57:27
000012015000600152015-11-18 14:54:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане ОП 22015-11-18 14:55:01
000012015000600162015-12-15 16:25:19Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане 22015-12-15 16:25:26
000012015000600172016-01-20 15:21:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане2016-01-20 15:21:14
000012015000600182016-02-19 14:43:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация плащания2016-02-19 14:43:32
000012015000600192016-03-16 09:13:47Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане2016-03-16 09:13:53
000012015000600202016-04-21 17:20:19ДРУГОинформация за плащанеинформация за плащане2016-04-21 17:20:25
000012015000600212016-05-18 15:50:08ДРУГОИнформация плащания хранителни продукти - април 2016 г.Информация плащания хранителни продукти - април 2016 г.2016-05-18 15:50:14
000012015000600222016-06-15 16:08:32ДРУГОИнформация плащания хранителни продуктиинформация за плащане2016-06-15 16:08:39
000012015000600232016-08-18 15:57:07ДРУГОИнформация плащания хранителни продуктиИнформация плащания2016-08-18 15:57:14
000012015000600242016-09-19 16:10:04ДРУГОИнформация плащания хранителни продуктиИнформация плащания2016-09-19 16:10:11
000012015000600252016-09-20 16:50:30допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към Договор РД 16-00-229/31.08.2016 г.2016-09-20 16:50:30