ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2016 година”
Описание: Доставката на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, включва зареждане на МПС на Община Кричим с Бензин А95Н, дизелово гориво, Газ пропан-бутан, моторни масла и антифриз на територията на града и при командировки в страната чрез система за зареждане при условията на безналично плащане и доставка на газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 55500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000700012015-12-04 10:08:12Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-12-04 11:55:28
000012015000700022015-12-04 10:10:04Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхуказания2015-12-04 11:55:28
000012015000700032015-12-04 10:11:34Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхобразци2015-12-04 11:55:28
000012015000700042015-12-04 10:12:49Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпроект на договор за обособена позиция 12015-12-04 11:55:29
000012015000700052015-12-04 10:13:54Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпроект на договор за обособена позиция 22015-12-04 11:55:30
000012015000800062015-12-17 16:19:03Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпротокол2015-12-17 16:19:10
000012015000800072016-01-11 14:17:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-01-11 14:17:11
000012015000800082016-01-11 14:18:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхгаранция за изпълнение2016-01-11 14:18:27
000012015000800092016-01-11 14:20:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдекларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП2016-01-11 14:20:29
000012015000800102016-01-11 14:22:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсвидетелства за съдимост 2016-01-11 14:22:25
000012015000800112016-01-11 14:23:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение2016-01-11 14:23:50
000012015000800122016-01-11 14:24:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценова оферта2016-01-11 14:24:38
000012015000800132016-01-11 14:25:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсписък МПС2016-01-11 14:25:30
000012015000800142016-01-11 14:26:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсписък търговски обекти2016-01-11 14:27:05
000012015000800152016-01-11 14:27:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхудостоверение за наличие или липса на задължения2016-01-11 14:28:02
000012015000800162016-01-11 14:29:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение от Агенция по вписванията2016-01-11 14:29:23
000012015000800172016-01-11 16:41:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор ДМВ2016-01-11 16:42:04
000012015000800182016-01-11 16:45:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдекларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП2016-01-11 16:45:23
000012015000800192016-01-11 16:47:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхгаранция за изпълнение на договора2016-01-11 16:47:23
000012015000800202016-01-11 16:49:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение ДМВ2016-01-11 16:49:25
000012015000800212016-01-11 16:50:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценова оферта ДМВ2016-01-11 16:50:21
000012015000800222016-09-08 11:39:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсвидетелства за съдимост ДМВ2016-09-08 11:39:55
000012015000800232016-03-16 09:18:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане2016-03-16 09:18:37
000012015000800242016-04-21 17:18:07ДРУГОинформация за плащанеинформация за плащане2016-04-21 17:18:13
000012015000800252016-05-18 15:53:33ДРУГОИнформация плащания горива - април 2016 г.Информация плащания2016-05-18 15:53:40