ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Преустройство на част от съществуващ действащ кухненски блок за подготовка на храна за «Социален патронаж» и обособяване на част от него за «Детска млечна кухня» - гр. Кричим"
Описание: „Преустройство на част от съществуващ действащ кухненски блок за подготовка на храна за «Социален патронаж» и обособяване на част от него за «Детска млечна кухня» - гр. Кричим"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69259.70 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001000012016-01-13 15:05:29Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2016-01-13 15:30:10
000012016001000022016-01-13 15:07:06Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхуказания2016-01-13 15:30:10
000012016001000032016-01-13 15:08:18Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпроект на договор2016-01-13 15:30:11
000012016001000042016-01-13 15:11:13Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях2016-01-13 15:30:11
000012016001000052016-01-13 15:12:45Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхобразци2016-01-13 15:30:12
000012016001000062016-01-13 15:13:48Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхколичествени сметки2016-01-13 15:30:12
000012016001000072016-01-15 17:55:26разясненията по документациите за участиеотговор на запитване2016-01-15 17:55:44
000012016001000082016-02-09 13:58:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол комисия2016-02-09 13:58:21
000012016001000092016-03-10 14:23:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор "БРАВО СТРОЙ" ООД2016-03-10 14:23:33
000012016001000102016-03-10 14:32:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение и Линеен график на Изпълнителя2016-03-10 14:32:30
000012016001000112016-03-10 16:03:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2016-03-10 16:03:43
000012016001000122016-03-10 16:06:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост на Изпълнителя2016-03-10 16:06:36
000012016001000132016-03-10 16:09:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на Изпълнителя2016-03-10 16:09:30
000012016001000152016-03-10 16:12:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБанкова гаранция за изпълнение на договора2016-03-10 16:13:03
000012016001000152016-04-21 17:12:39ДРУГОинформация за плащанеинформация за плащане2016-04-21 17:12:46
000012016001000162017-01-19 10:39:03ДРУГОинформация за плащанеинформация 2017-01-19 10:39:10
000012016001000172017-05-19 13:47:30ДРУГОИнформация плащанияинформация за плащания Детска млечна кухня2017-05-19 13:47:38