ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Кричим“
Описание: „Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Кричим“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 133000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001100012016-03-30 17:38:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2016-03-30 18:22:30
000012016001100022016-03-30 17:41:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление за обществена поръчка2016-03-30 18:22:30
000012016001100032016-03-30 17:44:32документация за участие в процедуритеУказания за участие в открита процедура по ЗОП2016-03-30 18:22:31
000012016001100042016-03-30 17:47:52документация за участие в процедуритеОбразци на документи2016-03-30 18:22:31
000012016001100052016-03-30 17:49:46документация за участие в процедуритеПроект на Рамково споразумение2016-03-30 18:22:32
000012016001100062016-03-31 08:29:39документация за участие в процедуритеДоговор за възлагане на обществена поръчка - проект2016-03-31 08:29:39
000012016001100072016-05-18 14:06:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2016-05-18 14:06:53
000012016001100082016-06-16 14:47:22ДРУГОСъобщениеСъобщение отваряне на ценови оферти2016-06-16 14:47:28
000012016001100092016-07-06 10:22:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2016-07-06 10:22:55
000012016001100102016-07-06 10:26:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2016-07-06 10:26:22
000012016001100112016-07-06 10:28:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 4 от работата на комисията2016-07-06 10:28:54
000012016001100122016-07-06 10:33:32ДРУГОРешение № PД 15-00-261 от 04.07.2016 годинаРешение № PД 15-00-261 от 04.07.2016 г. на община Кричим за обявяване на класирането и определяне изпълнител2016-07-06 10:33:39
000012016001100132016-10-10 15:30:02рамково споразумениеРамково споразумение2016-10-10 15:30:10
000012016001100142016-10-10 15:36:31рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2016-10-10 15:36:40
000012016001100152016-10-10 15:40:05рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2016-10-10 15:40:14
000012016001100162016-10-10 15:41:38рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2016-10-10 15:41:49
000012016001100172016-10-10 15:44:58рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2016-10-10 15:45:06
000012016001100182016-10-10 15:54:47рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2016-10-10 15:54:54
000012016001100192016-10-10 15:56:06рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2016-10-10 15:56:13
000012016001100202016-10-10 15:58:25рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхДокументи2016-10-10 15:58:32
000012016001100212016-10-10 15:59:45рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхДокументи2016-10-10 15:59:52
000012016001100222016-10-10 16:00:58рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхДокументи2016-10-10 16:01:05
000012016001100232017-06-26 16:32:44рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за сключен договор2017-06-26 16:32:50
000012016001100242017-07-12 14:37:07допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение - прекратяване2017-07-12 14:37:12