ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Изработване на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на Община Кричим”
Описание: „Изработване на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на Община Кричим”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001300012016-04-01 17:33:25Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2016-04-01 17:43:41
000012016001300022016-04-01 17:36:25документация за участие в процедуритеУказания за участие2016-04-01 17:43:42
000012016001300032016-04-01 17:40:49документация за участие в процедуритеОбразци на документи2016-04-01 17:43:42
000012016001300042016-04-01 17:42:15документация за участие в процедуритеПроект на договор2016-04-01 17:43:43
000012016001300052016-04-04 14:58:00ДРУГОЗаповед за оттегляне на публичната покана №РД 15-00-143 от 04.04.2016 г.2016-04-04 16:03:13