ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Изработване на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на Община Кричим”
Описание: „Изработване на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на Община Кричим”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001400022016-04-04 15:37:59Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2016-04-04 15:56:07
000012016001400022016-04-04 15:42:33документация за участие в процедуритеУказания за участие2016-04-04 15:56:08
000012016001400032016-04-04 15:46:17документация за участие в процедуритеОбразци на документи2016-04-04 15:56:08
000012016001400052016-04-04 15:50:59документация за участие в процедуритеПроект на договор2016-04-04 15:56:09
000012016001400062016-04-08 14:54:45разясненията по документациите за участиеотговор на запитване2016-04-08 14:54:53
000012016001400072016-04-27 12:59:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол на комисията2016-04-27 12:59:32
000012016001400082016-05-12 12:46:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор "СТРОЙНОРМ" ЕООД2016-05-12 12:46:32
000012016001400092016-05-12 12:49:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение "СТРОЙНОРМ" ЕООД2016-05-12 12:49:46
000012016001400102016-05-12 12:52:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение "СТРОЙНОРМ" ЕООД2016-05-12 12:52:51
000012016001400112016-05-12 12:57:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост на Изпълнителя2016-05-12 12:57:24
000012016001400122016-05-12 12:59:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на Изпълнителя2016-05-12 12:59:30
000012016001400132016-05-12 13:01:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение на Договора2016-05-12 13:01:24
000012016001400142016-10-19 13:45:17ДРУГОИнформация плащания по договораИнформация плащания2016-10-19 13:45:24