ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Доставка на един брой нов или употребяван автомобил тип "лимузина", чрез петгодишен финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността върху автомобила и доставка на един брой употребяван автомобил тип "пътнически микробус" за нуждите на община Кричим, разделена в две самостоятелно обособени позиции”: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой нов или употребяван автомобил тип "лимузина", чрез петгодишен финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността върху автомобила; Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван автомобил тип "пътнически микробус"."
Описание: „Доставка на един брой нов или употребяван автомобил тип "лимузина", чрез петгодишен финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността върху автомобила и доставка на един брой употребяван автомобил тип "пътнически микробус" за нуждите на община Кричим, разделена в две самостоятелно обособени позиции”: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой нов или употребяван автомобил тип "лимузина", чрез петгодишен финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността върху автомобила; Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван автомобил тип "пътнически микробус"."
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 88966.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017004000012017-03-28 16:11:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-03-28 16:13:15
000012017004000022017-03-28 16:45:32решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-03-28 16:45:52
000012017004000032017-03-28 16:48:07документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2017-03-28 16:48:21
000012017004000042017-03-28 16:52:15документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2017-03-28 16:52:23
000012017004000052017-03-28 16:54:32документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-03-28 16:54:41
000012017004000062017-03-28 16:56:41документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-03-28 16:56:51
000012017004000072017-03-28 16:57:59документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-03-28 16:58:09
000012017004000082017-03-31 09:42:44ДРУГОРешениеРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2017-03-31 09:42:54
000012017004000092017-04-19 15:03:37ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение2017-04-19 15:03:37
000012017004000102017-05-02 15:26:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2017-05-02 15:26:45
000012017004000112017-05-02 15:45:33ДРУГОСъобщение отваряне на ценовите офертиСъобщение2017-05-02 15:45:33
000012017004000122017-05-10 13:22:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2017-05-10 13:22:20
000012017004000132017-05-10 13:24:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2017-05-10 13:24:23
000012017004000142017-05-10 13:55:23решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2017-05-10 13:55:32
000012017004000152017-06-30 11:21:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на автомобил2017-06-30 11:21:26
000012017004000162017-06-30 11:23:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2017-06-30 11:23:51
000012017004000172017-06-30 11:26:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Техническо предложение - техническа спецификация2017-06-30 11:26:32
000012017004000182017-06-30 11:28:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя 2017-06-30 11:29:03
000012017004000192017-06-30 11:31:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за финансов лизинг2017-06-30 11:31:16
000012017004000202017-06-30 11:39:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранции за изпълнение на договора2017-06-30 11:39:30
000012017004000212017-06-30 11:40:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2017-06-30 11:40:45
000012017004000222017-06-30 11:41:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2017-06-30 11:41:39
000012017004000232017-06-30 11:42:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2017-06-30 11:42:30
000012017004000242017-06-30 11:47:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение ликвидация и несъстоятелност от Агенция по вписванията2017-06-30 11:47:14
000012017004000252017-06-30 11:51:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения по ДОПК от НАП2017-06-30 11:51:14