ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Доставка на употребявана сметосъбираща и сметоизвозваща техника за нуждите на община Кричим, разделена в три самостоятелно обособени позиции”
Описание: „Доставка на употребявана сметосъбираща и сметоизвозваща техника за нуждите на община Кричим, разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой употребяван специализиран товарен автомобил тип „двураменен контейнеровоз”; Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван товарен автомобил тип „самосвал”; Обособена позиция № 3 - Доставка на един брой употребяван комбиниран багер-товарач.”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 92500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017004100012017-04-13 13:26:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-04-13 13:27:42
000012017004100022017-04-13 13:50:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-04-13 13:50:42
000012017004100032017-04-13 13:53:36документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2017-04-13 13:53:48
000012017004100042017-04-13 13:56:32документация за участие в процедуритеТехнически спецификации 2017-04-13 13:56:42
000012017004100052017-04-13 13:58:47документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-04-13 13:58:55
000012017004100062017-04-13 14:00:22документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-04-13 14:00:32
000012017004100072017-05-17 08:39:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2017-05-17 08:39:14
000012017004100092017-06-14 15:27:54ДРУГОСъобщение Съобщение отваряне ценови оферти2017-06-14 15:28:00
000012017004100092017-06-29 13:04:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2017-06-29 13:04:55
000012017004100102017-06-29 13:07:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2017-06-29 13:07:26
000012017004100112017-06-29 13:10:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 4 на комисията2017-06-29 13:10:20
000012017004100122017-06-29 13:12:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2017-06-29 13:12:19
000012017004100132017-06-29 13:15:08решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2017-06-29 13:15:13
000012017004100142017-08-28 14:22:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на автомобил2017-08-28 14:22:27
000012017004100152017-08-28 14:27:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2017-08-28 14:27:38
000012017004100162017-08-28 14:29:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2017-08-28 14:29:18
000012017004100172017-08-28 14:31:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2017-08-28 14:31:41
000012017004100182017-08-28 14:34:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаГаранции за изпълнение на договора2017-08-28 14:34:47
000012017004100192017-08-28 14:37:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2017-08-28 14:37:28
000012017004100202017-08-28 14:40:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение ликвидация от Агенция по вписванията2017-08-28 14:40:06
000012017004100212017-08-28 14:42:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение несъстоятелност от Агенция по вписванията2017-08-28 14:42:12
000012017004100222017-08-28 14:44:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения по ДОПК от НАП2017-08-28 14:44:08
000012017004100232017-08-28 14:45:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения община Велинград2017-08-28 14:45:35
000012017004100242017-08-28 14:57:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение ИА Главна инспекция по труда2017-08-28 14:57:10
000012017004100252017-08-28 15:23:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на багер2017-08-28 15:23:13